Čínská studie

Čínská studie je nejucelenější a nejobsáhlejší dietologická studie na světě. Jasně a obratně poskytuje informace k pochopení vztahů mezi výživou a zdravím. T. Colin Cambell, autor knihy, je profesorem na Cornellově univerzitě a je jedním z nejuznávanějších nutričních terapeutů na světě. V mládí vyrůstal na farmě, tudíž se stravoval typickou západní stravou, masem a mlékem. Během svých univerzitních studií byl zastáncem teorie, že zdraví jde zlepšit zvýšenou konzumací masa, mléka a vajec. Po ukončení studia se věnoval celonárodnímu výzkumu na Filipínách, jehož úkolem bylo snížení počtu podvyživených dětí. Převládal zde názor, že za vysokým výskytem podvyživených dětí stojí nízký příjem bílkovin a to především těch živočišných. Část tohoto projektu se následně rozvinula do výzkumu nezvykle vysokého výskytu rakoviny jater u filipínských dětí. V té době se předpokládalo, že tento problém je způsoben vysokým příjmem aflatoxinu, látky nacházející se v plísni na burských oříšcích (burákovém másle) a kukuřici.

Tehdy odhalil jedno temné překvapení. Děti, které konzumovaly stravu s nejvyšším obsahem živočišných bílkovin, byly zároveň ty, u nichž byla největší pravděpodobnost vzniku rakoviny jater. Toto zjištění Cambella šokovalo, a proto začal pátrat po možných příčinách tohoto faktu. Našel studii indických vědců, kteří se rozhodli prozkoumat vliv bílkovin na rakovinné bujení u laboratorních potkanů.

Rozdělili potkany do dvou skupin. Oběma skupinám podali rakovinotvornou látku aflatoxin. Poté jednu skupinu krmili stravou obsahující 20 % bílkovin a druhou skupinu stravou obsahující 5 % bílkovin. Výsledky byly ohromující. Každý potkan ze skupiny s 20 % bílkovin jevil známky rakoviny jater, zatímco u druhé skupiny s 5 % bílkovin se rakovina nevyskytovala. Byl to poměr 100:0, což ukazovalo na fakt, že je výživa schopna zvítězit nad chemickými karcinogeny a dokáže zabránit vzniku rakoviny.

Profesor Cambell se rozhodl zahájit podrobnou laboratorní analýzu vlivu výživy, zejména bílkovin, na vznik a rozvoj rakoviny. Bylo důležité pochopit nejenom zdali, ale také jak by mohly bílkoviny podporovat vznik rakoviny. Zjištění byla šokující. Strava s nízkým obsahem bílkovin potlačovala vznik rakoviny vyvolanou aflatoxinem a to bez ohledu na to, kolik bylo tohoto karcinogenu podáno. I po vzniku rakoviny strava s nízkým obsahem bílkovin dramaticky snižovala další rakovinný růst. Jinými slovy, vysoká karcinogenita aflatoxinu byla významně omezena stravou s nízkým obsahem bílkovin.

Bílkoviny pocházející ze stravy měly tak silné účinky, že vědci mohli jednoduše zapínat a vypínat rakovinný růst pouhými změnami konzumovaného množství proteinů. Dále je třeba uvést, že poměrné množství bílkovin v potravě podávané laboratorním zvířatům bylo srovnatelné s tím, které my lidé běžně jíme.

Vědci dále zjistili, že tento účinek nevykazují všechny bílkoviny. Rozvoj rakoviny silně podporoval kasein, bílkovina, která tvoří až 80 % z celkového množství bílkovin kravského mléka. Kasein podporoval rozvoj všech stádií nádorového bujení. A které typy bílkovin dokonce i ve velmi vysokých koncentracích neměly žádný vliv na vznik a vývoj rakoviny? Bezpečné bílkoviny pocházely z rostlin.

Na tyto experimentální studie na zvířatech navázala nejrozsáhlejší studie zaměřující se na výživu, životní styl a nemoci. Projekt trvající od roku 1983 zkoumal velké množství nemocí, druhů výživy a dalších faktorů životního stylu ve venkovských oblastech Číny a nedávno i na Taiwanu.

Výsledkem tohoto projektu bylo nakonec více než 8000 zjištěných statisticky významných vztahů mezi různými faktory výživy a nemocemi.

Tato studie, zkoumající více než 6500 lidí ukazuje, že lidé, kteří konzumovali převážně živočišnou stravu, měli většinou chronické choroby. Dokonce i relativně nízký příjem potravin živočišného druhu byl spojen s nežádoucími účinky. Lidé, kteří konzumovali převážně rostlinnou stravu, byli zdravější a chronické nemoci se jim vyhýbaly.

Výsledky Čínské studie ukazují, že správná výživa může léčit srdeční chorobu, diabetes a obezitu. Dále naznačuje, že výživa může výrazně ovlivnit průběh různých druhů rakoviny, autoimunitních onemocnění, stav kostí, ledvin, srdce, zraku a choroby mozku ve stáří.

Čínská studie se v USA stala knihou roku a bestsellerem.

PROČ NAKUPOVAT U NÁS
EXPEDUJEME
DO 24 HODIN
VĚTŠINA
ZBOŽÍ SKLADEM
KVALITNÍ
PŘÍRODNÍ PRODUKTY
PRAVIDELNÉ
AKCE A SLEVY